Finalitat del Portal de formació en línia de Salut de Catalunya

El Portal de formació en línia de Salut de Catalunya és l'entorn d'ensenyament i aprenentatge del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La seva principal finalitat és posar a l’abast del personal del Departament de Salut de la Generalitat, el Servei Català de Salut i altres entitats de Salut, cursos i eines que, basats en les tecnologies de la informació i la comunicació, contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar la seva formació al llarg de la vida, com per exemple:

Cursos, i materials didàctics i informatius multimèdia;

guies d’orientació i assessorament en línia sobre qüestions diverses referides a la formació virtual;

informació d’interès general per al personal al servei del Departament de Salut de la Generalitat, el Servei Català de Salut i altres entitats de Salut;

gestió de la inscripció a cursos de formació i d’altres activitats,

i instruments de comunicació i treball col·laboratiu en línia (servei de missatgeria, wikis, etc.).Darrera modificació: dimecres, 22 de juny 2022, 11:47 AM