Portal de formació en línia de Salut de Catalunya


Autentiqueu-vos utilitzant el vostre compte GICAR a:

És la primera vegada que veniu aquí?

El nom d’usuari ha de contenir OBLIGATÒRIAMENT el teu DNI o NIF o NIE, amb la lletra en minúscula, seguit de barra baixa i l’acrònim del campus al que voleu accedir (veure la taula). Per exemple: 99999999a_acr o x9999999a_acr. 

Nom de l'espaiAcrònim
Salut Públicassp
SALUTformaslf
Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques
sgiq
Seguretat dels pacients en higiene de mans
hm
Plataforma d'Innovació i Formació de la Direcció General de Professionals de la Salut
prof
Salut Bucodentalsbd
Professionals que treballen al SISCAT
pro
Professionals del Servei Català de la Salut
scs
Aula Virtual DPD Salutdpd

 

Cordialment, 

Plataforma
de formació en línia de Salut

Departament
de Salut | Generalitat de Catalunya


Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador