Portal de formació en línia de Salut de Catalunya


Autentiqueu-vos utilitzant el vostre compte GICAR a:

És la primera vegada que veniu aquí?

El nom d’usuari ha de contenir OBLIGATÒRIAMENT el teu DNI o NIF o NIE, amb la lletra en minúscula, seguit de barra baixa i l’acrònim del campus al que voleu accedir (veure la taula). Per exemple: 99999999a_acr o x9999999a_acr. 

Bloc

Nom del campus​

Acrònim​


Departament de Salut 

Salut
Pública
​ ssp​ 

SALUTforma​ 


slf​ 

Subdirecció
General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques
​ 


sgiq​ 

Seguretat
dels pacients en higiene de mans
​ 


hm 

Plataforma
d'Innovació i Formació de la Direcció General de 
Professionals
de la Salut
​ 


prof​ 


Servei Català de la Salut 

Professionals
que treballen al SISCAT
​ 


pro 

Professionals
del Servei Català de la Salut
​ 


scs​ 


Fundació TICSalut i Social 

Aula
Virtual DPD Salut
​ 


dpd​ 

 

Cordialment, 

Plataforma
de formació en línia de Salut

Departament
de Salut | Generalitat de Catalunya


Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador