La formació en línia del 

Delegat de Protecció de Dades

Benvinguts/des a l'Aula virtual DPD Salut. Des de l'Oficina del DPD Salut vetllem per informar i assessorar sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades, supervisar el seu compliment i actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al seu tractament.

És per això que tots els treballadors i treballadores del Sistema Públic de Salut han de ser conscients de la importància de la protecció de dades per al correcte funcionament de la seva tasca diària.

Com a usuaris de la informació, els treballadors i treballadores tenen l'obligació de protegir i vetllar per la confidencialitat i seguretat de tots els actius dels quals siguin responsables i/o d'aquells als quals tinguin accés.

És important conèixer la normativa de protecció de dades que els afecta, tot respectant les mesures de seguretat implantades. També han de responsabilitzar-se de les accions sobre les diferents dades que s'utilitzen en el desenvolupament habitual de les seves funcions laborals.

És per això que a través de l'aula virtual de formació en protecció de dades creada per l'Oficina del DPD trobaràs tota la informació necessària per realitzar les teves formacions en aquesta matèria. Actualment, s'ofereixen quatre mòduls diferenciats en funció dels objectius i les persones destinatàries. Consulteu amb el vostre referent de protecció de dades els mòduls que més s'adapten al vostre perfil:

  • Mòdul bàsic.
  • Mòdul de drets i sistemes de garanties.
  • Mòdul de deures, obligacions i principis.
  • Mòdul d’utilització de dades per a recerca.

Per accedir al campus, podeu iniciar la vostra sessió prement el botó INICIA LA SESSIÓ situat a la part superior dreta d'aquesta pàgina. O bé prement el següent botó:

Accedeix al campus