El campus d’AQuASforma és l'espai de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) en el Portal de formació en línia de Salut de Catalunya. 

El campus de l’AQuAS neix amb la incorporació de l'oferta formativa, amb la integració i creació de cursos relacionats amb els diferents àmbits d’actuació de l’AQuAS.

En aquests moments, la plataforma es troba en una fase de prova pilot. Si heu estat contactats per participar en el curs pilot Curs per a pacients sobre Avaluació de Tecnologies Sanitàries (ATS), us hem proporcionat un nom d’usuari i contrasenya a través del correu electrònic per tal d’accedir al campus AQuASforma.

Per accedir al campus, feu clic al següent botó i utilitzeu l’usuari i contrasenya que heu rebut. Un cop aquesta prova pilot s’hagi finalitzat i sigui avaluada, el curs s’obrirà a altres futurs participants.

Accedeix al campus