La formació en línia de la Plataforma d’Innovació i Formació 

de la Direcció General de Professionals de la Salut


El campus d'Innovació i formació de la Direcció General de Professionals de la Salut és l'espai de formació i aprenentatge dels professionals de la salut. Aquest impulsa i ofereix eines, activitats formatives i instruments d'aprenentatge en qualsevol modalitat segons les necessitats detectades pels professionals alineades amb les polítiques sanitàries prioritzades pel Departament de Salut.

Aquesta direcció general estableix i dirigeix les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, també les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.

Tanmateix, exerceix les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests professionals duguin a terme i coordina el procés d'elaboració de propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional de l'àmbit de la salut.

Per accedir al campus, podeu iniciar la vostra sessió prement el botó INICIA LA SESSIÓ situat a la part superior dreta d'aquesta pàgina. O bé prement el següent botó: