Prevenció de Riscos Laborals


El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, promou diferents iniciatives per tal de garantir la seguretat, la salut, el benestar i la satisfacció de les persones que hi treballen.

La millora contínua en l’acció preventiva es concreta, entre d’altres accions, en la promoció d’actituds i hàbits saludables en l’àmbit laboral, mitjançant la informació i la formació del lloc de treball.

El campus de Prevenció de Riscos Laborals és l’espai virtual formatiu del Servei de Prevenció de riscos del Departament de Salut. En aquest espai d’aprenentatge, hi trobareu cursos en línia asincrònica i altres recursos informatius.

 

Podeu trobar més informació sobre el Servei de Prevenció a la intranet del Departament.