La formació en línia
de Salut Pública


El campus de Salut Pública és l'espai de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en el Portal de formació en línia de Salut de Catalunya. 

L’ASPCAT treballa per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones de Catalunya. Vetlla per la millora de la salut individual i col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, de protecció i vigilància de la salut, de seguretat alimentària i de salut laboral.

La qualitat dels serveis de salut pública es basa principalment en la competència dels recursos humans que els exerceixen. Un dels eixos estratègics per garantir-la és disposar d'una oferta formativa per als professionals adaptada a les necessitats reals per resoldre els problemes de salut. 

L'ASPCAT impulsa i ofereix un ampli i divers ventall d'activitats de formació i capacitació de professionals, presencials i en línia, amb diferents eines i plataformes. La gestió d’aquesta formació, en les seves diverses vessants, és responsabilitat del Servei d’Estratègia i Comunicació de la Secretaria de Salut Pública, en estreta coordinació amb el Servei de Gestió de Recursos Humans del Departament de Salut, pel que es refereix a la formació interna dels professionals.  

El campus de Salut Pública neix amb la incorporació de l'oferta formativa, en matèria d'atenció a les drogodependències i addiccions. Progressivament s'anirà ampliant amb la integració i creació d'altres cursos destinats a millorar els coneixements i les competències dels professionals de la salut relacionades amb els diferents àmbits d'actuació propis de l'ASPCAT. 

El Portal de formació en línia de Salut de Catalunya ofereix altres cursos de formació relacionats amb l’àmbit de la salut pública i per això us recomanem que visiteu els cursos de formació interna que ofereix el Departament de Salut a través del Campus SALUTforma.