SALUTforma


SALUTforma és l’espai virtual d’aprenentatge del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adreçat al personal que hi està adscrit.

En aquest espai, hi trobareu cursos en línia sincrònica i asincrònica, recursos per a l’autoaprenentatge en el lloc de treball i activitats d’actualització i col·laboració professional.

La gestió d’aquest espai correspon a la Secció de Formació que s'encarrega de la coordinació, elaboració i execució del Pla de formació del personal administratiu i tècnic del Departament de Salut i trobareu més informació a la intranet


Qui pot fer els cursos?

Els cursos de l’espai SALUTforma s’adrecen a personal adscrit al Departament de Salut. 

Per inscriure-us a un curs heu de tramitar la vostra sol·licitud a través del portal ATRI, a l’espai habilitat a aquest efecte al qual podeu accedir a través de la Intranet del Departament de Salut.

En el cas de ser admesos a un curs, us farem arribar una clau d’autoinscripció i les instruccions per poder-hi accedir.