La formació en línia de

l'Àrea de Sistemes d'Informació


Cada vegada més, la presa de decisions clíniques, de gestió i de planificació es basa en el valor que aporta la disponibilitat d’informació precisa i de qualitat, en el moment adequat. Aquest fet és el punt de partida de la reflexió sobre els sistemes d’informació actuals i sobre com els hem de fer evolucionar per extraure el màxim valor a les dades que recollim sistemàticament. Aquestes dades, una vegada tractades i analitzades degudament, poden convertir-se en informació fonamental per a la millora de la salut de les persones i la qualitat de l’atenció.

La digitalització està conduint a la democratització de l’accés a la informació i al canvi de rol dels pacients, que també volen ser protagonistes, subjectes actius, en el procés de cura de la seva salut. En paral·lel, el mercat tecnològic està introduint en les vides dels ciutadans diferents aplicacions i aparells per controlar i mesurar la salut, des d’aplicacions mòbils a sensors biomètrics de tota mena. La tecnologia és cada vegada més present en l’àmbit de les institucions sanitàries, on s’està diluint la separació entre les tecnologies mèdiques i les tecnologies de la informació i la comunicació.

L'Àrea de Sistemes d'Informació pretén definir i implantar l'estratègia de sistemes d'informació transversals del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), mitjançant el desplegament de les fases del Pla director de sistemes d'informació del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), i estructurar i definir les dades del sistema com a suport per a la presa de decisions objectivada, tant en l'àmbit operatiu, com tàctic i estratègic.

Aquest espai facilita material formatiu i documentació d'interès relacionada amb les activitats que es duen a terme des de l'Àrea de Sistemes d'Informació:

  • Cursos interactius autoformatius basats en web
  • Activitats interactives
  • Videotutorials
  • Material formatiu i de consulta
  • Enllaços i documentació d'interès


Per accedir al campus, podeu iniciar la vostra sessió prement el botó INICIA LA SESSIÓ situat a la part superior dreta d'aquesta pàgina. O bé prement el següent botó: