La formació en línia
de SALUT de Catalunya


El Portal de formació en línia de Salut de Catalunya és un espai d'aprenentatge creat el 2022 per unificar les plataformes de formació virtual del Departament de Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut), del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Aquest portal proporciona eines d’autoaprenentatge als professionals sanitaris i aposta per la millora i la innovació constants. Per aconseguir aquest objectiu, el portal s’ha dissenyat de forma consensuada entre els professionals de les diverses entitats i àrees que formen part del Sistema de Salut de Catalunya, les quals també disposen d’un espai propi per oferir un catàleg de continguts formatius als seus equips.